• Monika Zimovčáková
  Organizácia exkurzie premyslená, prispôsobená veku žiakov. Sleduje súčasné trendy aj záujmy žiakov, uplatnenie na trhu práce a pozdvihnutie sebavedomia žiakov
  Monika Zimovčáková
  Základná škola Želiezovce
 • Zuzana Ťulák Krčmáriková
  Považujem celkovo program za prospešný, nakoľko si žiaci častokrát nevedia vybrať vhodné zameranie pre svoje ďalšie štúdium a toto im môže výrazne pomôcť pri rozhodovaní sa i vlastnom sebapoznávaní
  Zuzana Ťulák Krčmáriková
  Základná škola Senica
 • Jana Baťalíková
  Program Talentcentra odporúčam ďalším školám. Pomáha žiakom presnejšie poznať samého seba – svojho talentu a rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho povolania.
  Jana Baťalíková
  Základná škola Štúrovo
 • So spoločnosťou Centire spolupracujeme už 2 roky. Vďaka online exkurziám sa nám darí každoročne spojiť s desiatkami škôl a osloviť tisíce žiakov na základných školách.
  Slovnská aliancia moderného obchodu
 • V roku 2022 sme so spoločnosťou Centire vyskúšali online exkurziu po prvý krát. Zúčastnilo sa na nej vyše 500 žiakov. Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom môžeme prezentovať duálne vzdelávanie a kariérne uplatnenie žiakov v našej spoločnosti.
  FALKE Slovakia


Aktuality


Neustály prehľad o novinkách a dôležitých oznamoch.

Táto stránka vznikla počas realizácie projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP". V spolupráci so školami a zamestnávateľmi však pokračujeme aj naďalej
 
SLUŽBY PRE FIRMY

Máte záujem o lepšiu komunikáciu so žiakmi a naviazanie aktívnej spolupráce so základnými, alebo strednými školami?

SLUŽBY PRE ŠKOLY

Máte záujem o lepšiu spoluprácu so zamestnávateľmi?