Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa.Aktuality


Neustály prehľad o novinkách a dôležitých oznamoch.


Výstupy projektu


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
 
POTREBUJETE PORADIŤ?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.