Registrácia na online exkurziu – Považský cukor a.s. 28.10.2020