Aktivity pre zamestnávateľov 2020 – záverečné výstupy a záznam z webinára