Overovanie spôsobilosti – certifikácie zamestnávateľov do SDV počas COVID-19