Priama platba a príspevok na žiakov, ktorí vstúpili do SDV prvý krát v školskom roku 2020/2021