Webinár pre výchovných poradcov – online vzdelávanie ktoré dáva zmysel