Usmernenie k praktickému vyučovaniu v systéme duálneho vzdelávania s účinnosťou od 3.5.2021