Aktualizovaná informácia pre zamestnávateľov a školy pre praktické vyučovanie v SDV