Webinár pre výchovných poradcov: Duálne vzdelávanie 2021/2022