Aktualizovaná informácia pre zamestnávateľov a školy pre praktické vyučovanie a SDV