Záverečná konferencia k projektu duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP