Aktuality

22. marca 2022

Slovenskí žiaci nepoznajú svoj talent

Žiaci základných škôl si vyberajú budúce povolanie podľa tradičných predstáv, nie podľa svojich záujmov, talentu, ani svojich predstáv o sebe. Aj takto by sa dali zhrnúť zistenia […]
13. marca 2022

Na online exkurzii vo Falke sa zúčastnilo vyše 500 žiakov!

Spoločnosť FALKE Slovakia s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Centire,  pripravila pre žiakov základných škôl zaujímavú online exkurziu, na ktorej sa dozvedeli výhody duálneho vzdelávania počas strednej […]
13. marca 2022

Študuj elektrotechniku – Séria 3x exkurzií úspešne za nami

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.,v spolupráci so spoločnosťou Centire zrealizovala sériu online exkurzií, na podporu duálneho vzdelávania. Žiaci  sa na nich dozvedeli výhody duálneho vzdelávania počas strednej […]
11. marca 2022

Poď študovať obchod! Online exkurzie, ktoré lámu rekordy

Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá je prvým a najsilnejším odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku, aj tento rok realizovala v spolupráci so spoločnosťou Centire aktivity zamerané na podporu […]
10. decembra 2021

Záverečná konferencia k projektu duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Dňa 23.novembra 2021 zrealizoval ŠIOV záverečnú konferenciu k projektu duálne vzdelávanie a zýšenie atraktivity a kvality OVP. Túto konferenciu sledovalo on-line viac ako dvesto účastníkov. Záverečná konferencia priblížila hlavné […]
10. decembra 2021

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61

S účinnosťou od 1.1.2022 bol novelizovaný zákon č. 61 o odbornom vzdelávaní a príprave s následovnými najdôležitejšími zmenami: Zavádza sa nový výpočet najnižšieho počtu žiakov v triede: Vychádza sa z princípu najnižšieho […]
10. decembra 2021

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa pri dištančnom vyučovaní v škole

Vzhľadom na postupné zatváranie tried a celých stredných odborných škôl z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa v praxi stále častejšie stretávame s otázkami, či možno poskytovať praktické vyučovanie u zamestnávateľa […]
10. decembra 2021

Aktualizovaná informácia pre zamestnávateľov a školy pre praktické vyučovanie a SDV

Na webe dualnysystem.sk a na webe siov.sk je zverejnená aktualizovaná informácia pre zamestnávateľov a školy, na základe vyhlásenia núdzového stavu, s účinnosťou od 25.11.2021. Cieľom informácie je stanoviť […]
30. novembra 2021

Slovenskí žiaci nepoznajú svoj talent

Žiaci základných škôl si vyberajú budúce povolanie podľa tradičných predstáv, nie podľa svojich záujmov, talentu, ani svojich predstáv o sebe. Aj takto by sa dali zhrnúť zistenia […]