Zamestnávatelia

Pomáhame firmám lepšie spolupracovať so žiakmi a školami


Už niekoľko rokov úspešne realizujeme aktivity na podporu duálneho vzdelávania. Prepájame zamestnávateľov so základnými školami a zabezpečujeme pre nich komplexný servis, vrátanie prípravy a realizácie podujatí. Vyberte si z našej ponuky služieb:
Online exkurzie(3)

Realizujeme online exkurzie

Prepojíme vašu spoločnosť formou online exkurzie so základnými školami podľa vašich preferencií
Online exkurzie(5)

Rozvíjme spoluprácu zamestnávateľov so školami

Navrhneme a zrealizujeme podujatie / službu podľa vašich požiadaviek a potrieb

Zažite online exkurziu


Najefektívnejšou metódou, ako osloviť žiakov a odprezentovať im výhody praktického vyučovania / kariérneho smerovania vo vašej spoločnosti, je realizácia online exkurzií. Počas nich je možné predstaviť žiakom možnosti, výhody a celý proces zapojenia sa do praktického vyučovania vo vašej spoločnosti. Za posledné 2 roky, sme zrealizovali vyše 70 online exkurzií pre zamestnávateľov po celom Slovensku.
 • Pri online exkurzii nie sú žiadne náklady na cestovanie a presun žiakov
 • Žiaci komunikujú, kladú otázky a interagujú viac, ako pri štandardnej exkurzii
 • Vysielanie zabezpečíme cez rôzne platformy podľa vašej potreby (Zoom, Teams, Meet)
 • Zastrešíme exkurziu po technickej aj organizačnej stránke
 • Možete si vybrať doplnkové komunikačné a interaktívnych nástroje (Kahoot, Slido..)
 • Zabezpečíme účasť škôl v želanom počte a v stanovených lokalitách
 • Po ukončení exkurzie vieme so žiakmi ďalej pracovať

Pomáhame rozvíjať spoluprácu škôl so zamestnávateľmi


 • Rozmýšľate ako najlepšie informovať o svojej ponuke výchovných poradcov na základných školách? Využite našu ponuku priestoru pre diskusiu s výchovnými poradcami. Snažíme sa pravidelne prinášať výchovným poradcom aktuálne informácie, ktoré im pomôžu v ich práci
 • Zaujíma vás spätná väzba od žiakov alebo SOŠ na spoluprácu s vašou firmou? Máte záujem zlepšovať nastavenie spolupráce? Pomôžeme vám zrealizovať prieskum spokojnosti, alebo riadenú diskusiu
 • Máte záujem lepšie predstaviť deťom vybrané povolanie? Chcete podporit záujem detí o konkrétne povolanie? Pomôžeme vám vymyslieť vhodný spôsob oslovenia, hravé nenásilné formy spolupráce so žiakmi základných škôl

Duálne vzdelávanie má pre firmy veľa výhod


MÁM ZÁUJEM

Ako sa zapojiť do
duálneho vzdelávania?

AKÉ SÚ BENEFITY?

Výhody duálneho vzdelávania
pre firmu

Vyhľadáte strednú školu, s ktorou sa dohodnete na výučbe odborov, ktoré vaša firma potrebuje

Podáte žiadosť o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie a po splnení požiadaviek získate osvedčenie

So školou uzavriete zmluvu o duálnom vzdelávaní a dohodnete sa na propagácii odborov a spôsobe získavania žiakov

Urobíte výberové konanie z prihlásených deviatakov

S vybranými študentmi podpíšete učebnú zmluvu

Žiaci k vám začnú chodiť na praktické vyučovanie a po zaučení aj prinášať hodnotu

Po ukončení školy a vzájomnej dohode ostanú žiaci pracovať
vo firme

Vyššia odborná pripravenosť zamestnancov

Ušetríte náklady na nábor zamestnancov

Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov

Možnosť výberu v prípade potreby nových zamestnancov

Zvýšite lojalitu vašich zamestnancov

Znížite mieru fluktuácie

Zlepšíte imidž vašej firmy

Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov

Zvýšite stabilitu vašej firmy

Zlepšíte firemnú kultúru

Posilníte spoločenský status vašej firmy

Pozitívne vnímanie vašej firmy v regióne


Výhody spolupráce s Centire 1. Téme duálneho vzdelávania sa venujeme niekoľko rokov
 2. Aktívne spolupracujeme so základnými a strednými školami
 3. Úspešne sme zrealizovali vyše 100 aktivít na podporu duálneho vzdelávania
 4. Pomáhame žiakom s kariérnym poradenstvom
 5. Rozumieme potrebám základných / stredných škôl, ich možnostiam aj obmedzeniam
 6. Ďalšie informácie o našej spoločnosti nájdete na webe: www.centire.com