Zamestnávatelia

MÁM ZÁUJEM

Ako sa zapojiť do
duálneho vzdelávania?

AKÉ SÚ BENEFITY?

Výhody duálneho vzdelávania
pre firmu

Vyhľadáte strednú školu, s ktorou sa dohodnete na výučbe odborov,
ktoré vaša firma potrebuje

Podáte žiadosť o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie
a po splnení požiadaviek získate osvedčenie

So školou uzavriete zmluvu o duálnom vzdelávaní a dohodnete sa na propagácii odborov a spôsobe získavania žiakov

Urobíte výberové konanie z prihlásených deviatakov

S vybranými študentmi podpíšete učebnú zmluvu

Žiaci k vám začnú chodiť na praktické vyučovanie a po zaučení aj prinášať hodnotu

Po ukončení školy a vzájomnej dohode ostanú žiaci pracovať vo firme

Vyššia odborná pripravenosť zamestnancov
Ušetríte náklady na nábor zamestnancov
Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov
Možnosť výberu v prípade potreby nových zamestnancov
Zvýšite lojalitu vašich zamestnancov
Znížite mieru fluktuácie
Zlepšíte imidž vašej firmy
Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov
Zvýšite stabilitu vašej firmy
Zlepšíte firemnú kultúru
Posilníte spoločenský status vašej firmy
Pozitívne vnímanie vašej firmy v regióneAktuálny zoznam firiem zapojených do duálneho vzdelávania


Pozrite si najaktuálnejší zoznam firiem zapojených do duálneho vzdelávania a vyberte si tú svoju!

Prečo sa zapojiť do duálneho vzdelávania?  1. Budete formovať, zaúčať a vychovávať svojich budúcich zamestnancov
  2. Žiaci sa budú učiť priamo v prostredí vašej firmy, spolu so zariadeniami a postupmi, ktoré používate
  3. Je len na vás, koľkých žiakov prijmete. Nakoľko je zo strany žiakov veľký záujem, môžete urobiť výberové konanie a vybrať najšikovnejších
  4. Väčšina žiakov po ukončení štúdia rada vo firme ostane pracovať
  5. Prechod žiakov do kolektívu zamestnancov výrazne šetrí zamestnávateľovi náklady na nábor
  6. Zamestnanci ktorí prešli prípravou na povolanie priamo u zamestnávateľa, majú nižšiu tendenciu meniť zamestnanie, čo znižuje fluktuáciu
  7. Skracuje sa čas potrebný na dosiahnutie požadovaného pracovného výkonu
  8. Projekt je vhodný pre malé, stredné aj veľké firmy