Talentcentrum

Centrum orientácie v kariérovom rozhodovaní pre žiakov základných škôl

Talentcentrum je inovatívna podpora pri kariérovom smerovaní žiakov základných škôl, najmä ôsmakov a deviatakov. Žiaci získajú komplexné informácie a možnosti pre konkrétne odpovede na otázky, týkajúce sa ich predstáv o štúdiu a práci. Žiakom je pripravený program, ktorý im poskytne inšpirácie a pomôcky, aby sa dokázali lepšie rozhodnúť o budúcom vzdelávaní, s perspektívou uplatnenia v povolaní. Dozvedia sa o trendoch na trhu práce a o možnosti prepojiť svoje predpoklady na kariérové príležitosti v odboroch, ktoré ich zaujímajú. Získajú informácie o dostupných možnostiach a podpore v ďalšom procese ich rozhodovania. Zistia, čo sa skrýva za povolaním a aký vplyv to môže mať na ich celý život. Vyskúšajú si možnosti pre sebapoznávanie v oblasti záujmov, schopností, zručností.


Program Talentcentra je zameraný na:


• spôsob rozvoja talentu a sebapoznávania

• zisťovanie záujmov a zručností žiaka

• orientáciu v informáciách o budúcej možnej kariére

• pochopenie možností vzdelávacieho systému

• predstavenie trendov trhu práce


Žiaci oceňujú najmä:


• inovatívne, zážitkové formy

• nové pohľady na možnosti prepojenia vzdelávacej dráhy a karérového uplatnenia

• dostupnosť informácií pre všetkých žiakov a podporné body pre rozhodovaniePozri si video, ktoré ťa uvedie do online TALENTCENTRA a povie ti viac o tom, čo je TALENT.Pripravili sme pre teba dotazník záujmov. Pozri si video, aby si vedel/a, ako máš postupovať

Stručná charakteristika karériových typov.REALISTICKÝ TYP - R
• Fyzicky zdatný človek, ktorý sám seba vidí ako praktického človeka a zručného realistu.
• Preferuje praktické veci, ktoré môže vidieť, dotknúť sa ich.
• Rád pracuje s nástrojmi, so strojmi alebo rôznymi mechanizmami, je zručný/-á v kreslení alebo rysovaní (aj na počítači).
• Môže ho/ju tiež zaujímať práca vonku, v prírode – s rastlinami alebo so zvieratami.

Činnosť:
• praktická, fyzická, manuálna práca, orientovaná na používanie nástrojov.
Príklady povolaní:
• remeselník, napr. stolár, maliar, elektrikár, opravár, vinár, sládok v pivovare, záhradník, lesník, farmár, geodet, vodič, kuchár, pekár, zubný laborant, optik, holič/barbier, kaderník, pilot, mechanik, inžinier v praxi a iné.
BÁDATEĽSKÝ TYP - I
• Rád študuje, skúma, pozoruje a analyzuje problémy, skôr sa vyhýba vedeniu, riadeniu alebo presviedčaniu ľudí.
• Je veľmi dobrý/-á v porozumení a riešení vedeckých a matematických problémov.
• Vysoko hodnotí vedecké poznanie.
• Vidí sám seba ako precízneho, vedecky zameraného intelektuála.

Činnosť:
• analytická, intelektuálna, vedecká, výskumná.
Príklady povolaní:
• matematik, chemik, fyzik, genetik, biológ, astronóm, antropológ, archeológ, geológ, architekt, programátor, vyšetrovateľ, prekladateľ, filozof, psychológ, sociológ, jazykovedec, výskumný pracovník a iné.
UMELECKÝ TYP - A
• Obľubuje kreatívne aktivity, má rád nové výzvy, využíva svoju tvorivosť a fantáziu. Vyhýba sa úradovaniu, prísnej disciplíne a stereotypu.
• Má dobré umelecké schopnosti – v tvorivom písaní, dramatickom prejave, ručných prácach, výtvarnom umení, remeselnej výrobe, tanci alebo hudbe.
• Vysoko hodnotí umeleckú tvorbu – herectvo, hudobné výkony, iné umenia a diela tvorivých spisovateľov.
• Vidí sám seba ako expresívneho, originálneho a nezávislého človeka.

Činnosť:
• tvorivá, originálna, nezávislá, intuitívna.
Príklady povolaní:
• hudobník, herec, skladateľ, producent, spevák, umelecký remeselník, grafik, dizajnér, pracovník v reklame, tatér, tanečník, sochár, návrhár, vizážista, fotograf, žurnalista a iné.
SOCIÁLNY TYP - S
• Rád sa venuje pomoci iným – učeniu, opatrovaniu alebo starostlivosti o druhých.
• Je veľmi dobrý v komunikácii, vysvetľovaní, v poskytovaní informácií, dokáže druhým poradiť.
• Cení si podporu, pomáhanie iným ľuďom a spoluprácu pri riešení sociálnych problémov.
• Sám seba vidí ako pomáhajúceho, priateľského a dôveryhodného človeka.

Činnosť:
• spolupráca, podpora, pomoc, starostlivosť.
Príklady povolaní:
• sociálny pracovník, pracovník v zdravotníctve, terapeut, učiteľ, psychológ, kňaz, lekár, personalista, pracovník call centra, informátor, opatrovateľ, kariérový poradca, liečebný pedagóg, tréner, barman, diplomat, inštruktor a iné.
PODNIKATEĽSKÝ TYP - E
• Rád vedie a presviedča ľudí, predáva veci a myšlienky. Skôr sa vyhýba aktivitám, ktoré vyžadujú pozorovanie, vedecké a analytické myslenie.
• Je veľmi dobrý vo vedení a motivácii ľudí, organizovaní, dokáže ovplyvňovať svoje okolie a presadzovať svoje myšlienky.
• Uznáva úspech vo verejnom živote, vo vedení ľudí alebo v obchode.
• Sám seba vidí ako energického, ambiciózneho a sociabilného človeka.

Činnosť:
• súťaženie, vedenie, presviedčanie.
Príklady povolaní:
• obchodník, hoteliér, prevádzkar, pracovník marketingu, manažér, podnikateľ, právnik, burzový maklér, pracovník banky, finančný poradca, politik a iné.
KONVENČNÝ TYP - C
• Rád pracuje s číslami, údajmi alebo s zariadeniami zaužívaným, predpísaným spôsobom. Skôr sa vyhýba viacznačným, neštruktúrovaným činnostiam a meniacemu sa prostrediu.
• Je dobrý v práci, pri ktorej môže systematicky vyhodnocovať, kontrolovať, usporadúvať alebo triediť informácie a dáta.
• Uznáva úspech v obchodovaní.
• Sám seba vidí ako poriadkumilovného a precízneho človeka, ktorý vie dodržiavať pravidlá, inštrukcie a postupy a sledovať stanovené ciele.

Činnosť:
• orientácia na detaily, organizovanie, analyzovanie údajov, úradovanie.
Príklady povolaní:
• účtovník, asistent, pokladník, pracovník v knižnici, auditor, kontrolór, notár, policajt, štatistik, analytik, počítačový programátor, operátor, pracovník pošty, bankový úradník a iné.


Na záver sme si pre teba pripravili karérový KOMPAS - niekoľko typov, kde sa môžeš dočítať o svojom budúcom povolaní viac. Určite si pozri aj záverečné video, kde si s Mišom zhrnieme, čo si v online TALENTCENTRE zistil a ako s tým ďalej.

 
 

HOTOVO!Talentcentrum vzniklo ako súčasť národného projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pod názvom Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.

Kontakt


TALENTCENTRUM
talentcentrum@dual.centire.com