6. rok trvania duálneho vzdelávania a aktuálne štatistiky