Aktualizácia hmotného a finančného zabezpečenia žiaka v duálnom vzdelávaní