Aktuality

12. mája 2021

Letné školy v rámci duálneho vzdelávania v školskom roku 2020/2021

Letné školy 2021 budú súčasťou opatrení rezortu školstva na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v stredných odborných […]
10. mája 2021

Usmernenie k praktickému vyučovaniu v systéme duálneho vzdelávania s účinnosťou od 3.5.2021

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa sa od 3.5.2021 riadi uzneseniami vlády a COVID automatom a odlišuje sa iba v regiónoch podľa stupňa varovania pre daný okres. Neriadi […]
7. mája 2021

Webinár pre výchovných poradcov – online vzdelávanie ktoré dáva zmysel

Vážení výchovní poradcovia, od marca roku 2020 sme sa napriek zložitej situácii snažili robiť maximum, aby sme žiakov prepojili so zamestnávateľmi a oboznámili ich s možnosťami duálneho vzdelávania […]
22. apríla 2021

Online hodiny o duálnom vzdelávaní na základných školách

Regionálni koordinátori projektu duálneho vzdelávania už tradične okrem iného organizujú aj informačné hodiny o podmienkach, možnostiach a výhodách vzdelávania v škole a zároveň u zamestnávateľa pre […]
20. apríla 2021

Aktuálne informácie o Talentcentre pre základné školy

Výber strednej školy a budúceho povolania je pre žiaka zlomovým bodom, ktorý si vyžaduje dostatok informácii a dôsledné zváženie. Talent centrum je súčasťou Národného projektu „Duálne […]
19. apríla 2021

Rámcové učebné plány pre SDV a pre odborné vzdelávanie od 1.9.2021

Odborné vzdelávanie a príprava (OVP) sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý spracováva škola v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom (ŠVP). Základom školského vzdelávacieho programu […]
6. apríla 2021

Online školenie – Príprava hlavných inštruktorov pre zamestnávateľov v SDV

Zostalo iba málo aktivít, ktoré sa v aktuálnej epidemiologickej situácii realizujú tak ako pre Corona-krízou. Momentálne sú on-line formy náhradou a často jediným možným spôsobom, ako […]
2. apríla 2021

6. rok trvania duálneho vzdelávania a aktuálne štatistiky

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a s ňou spojené komplikácie pri napĺňaní cieľov, ako aj zvýšenie nákladov pre udržatelnosť systému duálneho vzdelávania, bude poskytnutý dodatočný príspevok […]
1. apríla 2021

Záverečná, maturitná a absolventská skúška v roku 2021

V tomto článku by sme Vás chceli informovať o aktualitách ohľadom záverečných skúšok, maturitných skúšok a absolventských skúšok pre systém duálneho vzdelávania. V aktuálnom školskom roku […]