Aktuality

27. júla 2021

Aktualizácia hmotného a finančného zabezpečenia žiaka v duálnom vzdelávaní

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa upravuje 26 a § 27 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Hmotné zabezpečenie žiaka Hmotné zabezpečenie […]
27. júla 2021

Otázky a odpovede k letnej škole

Je realizácia letnej školy u zamestnávateľa naviazaná na realizovanie letnej školy konkrétnou SOŠ? Nie. Letná škola na PPV je samostatná aktivita a nezávislá od Letnej školy […]
27. júla 2021

Sprievodca novým školským rokom

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu vydalo Sprievodcu novým školským rokom 2021/2022. Sú v ňom uvedené termíny ku školskému roku, termíny prázdninám a pod. V novom sprievodcovi školským rokom […]
27. júla 2021

Záujem o Talentcentrum sa zvyšuje

Skupina ôsmakov sústredene ťuká do počítačov a zvažuje každý klik. Už sa dozvedeli viac o témach ako vedomosti, zručnosti, diskutovali o schopnostiach, talente, štúdiu či kariére […]
1. júna 2021

Záverečná, maturitná a absolventská skúška 2021 v súvislosti s covid opatreniami

Záverečná skúška 2021 na strednej odbornej škole – opatrenia Covid Ukončovanie štúdia záverečnou skúškou v školskom roku 2020/2021 upravuje rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu […]
12. mája 2021

Letné školy v rámci duálneho vzdelávania v školskom roku 2020/2021

Letné školy 2021 budú súčasťou opatrení rezortu školstva na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v stredných odborných […]
10. mája 2021

Usmernenie k praktickému vyučovaniu v systéme duálneho vzdelávania s účinnosťou od 3.5.2021

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa sa od 3.5.2021 riadi uzneseniami vlády a COVID automatom a odlišuje sa iba v regiónoch podľa stupňa varovania pre daný okres. Neriadi […]
7. mája 2021

Webinár pre výchovných poradcov – online vzdelávanie ktoré dáva zmysel

Vážení výchovní poradcovia, od marca roku 2020 sme sa napriek zložitej situácii snažili robiť maximum, aby sme žiakov prepojili so zamestnávateľmi a oboznámili ich s možnosťami duálneho vzdelávania […]
22. apríla 2021

Online hodiny o duálnom vzdelávaní na základných školách

Regionálni koordinátori projektu duálneho vzdelávania už tradične okrem iného organizujú aj informačné hodiny o podmienkach, možnostiach a výhodách vzdelávania v škole a zároveň u zamestnávateľa pre […]