Žiaci a rodičia

 

Rozmýšľaš, kam po základnej škole?


Pozri sa, čo znamená duálne vzdelávanie pre teba.1. Namiesto sedenia v lavici robíš aj to,
čo ťa baví.
Duálne vzdelávanie je moderný spôsob vzdelávania a prípravy na povolanie, v ktorom okrem klasického vzdelávania absolvuješ aj praktické vzdelávanie priamo u zamestnávateľa, ktorého si sám vyberieš. Reálne teda nebudeš sedieť stále v školskej lavici, ale budeš praxovať vo firme, kde budeš pracovať v reálnych podmienkach – čo znamená aj moderné technológie a zariadenia či priamy kontakt so zákazníkmi.


2. Namiesto vreckového od rodičov
si zarobíš vlastné eurá.
Získavaj praktické skúsenosti, nové vedomosti a zručnosti v tom, čo ťa baví priamo u atraktívnych zamestnávateľov. A navyše ako bonus budeš mať pravidelný príjem. A to stále hovoríme o vzdelávaní a nie o brigáde po škole!
3. Namiesto času stráveného v klasickom vzdelávacom systéme
si buduješ pracovné kontakty.
Aktuálne je do duálneho vzdelávania na celom Slovensku zapojených takmer 1000 zamestnávateľov z rôznych oblastí – od výrobných firiem, autoservisov, bánk, reštaurácii až po hotely. Z ich ponuky si určite vyberieš. U zamestnávateľa ťa okrem finančnej odmeny a zamestnaneckých výhod čaká aj začlenenie do pracovného kolektívu a možnosť kariérneho rastu. Kontakty a skúsenosti, ktoré získaš z pracovného prostredia, ti ostanú a môžu ti v budúcnosti výrazne pomôcť v tvojom profesijnom raste.


4. Namiesto neistoty po skončení gymnázia
si naštartuješ svoju kariéru
už teraz.
Ty sa musíš rozhodnúť spolu s rodičmi, či chceš získať praktické zručnosti a vzdelanie, ktoré ti vo veľkej miere zaistia pracovné miesto po skončení školy, alebo sa chceš venovať dlhodobo štúdiu s neistou perspektívou pracovného miesta. Duálne vzdelávanie ti dáva vysoké šance na výborný štart do ďalšieho života.Pre koho je určené duálne vzdelávanie?Duálne vzdelávanie je určené pre každého žiaka 9. ročníka, ktorý sa chce zamerať viac na prax a reálny výkon povolania. Žiaci vstupujúci do duálneho vzdelávania sú tí, ktorí si vedia na základe svojich preferencií definovať čo ich baví. Naviac sa chcú popri vzdelávaní venovať praktickému výkonu povolania, ktoré si vybrali.

Ak už teraz vieš, že si v niečom šikovný a zručný, neváhaj a vyskúšaj duálne vzdelávanie. Odbornosť, ktorú získaš už počas strednej školy, vieš následne využiť nielen v praxi, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokej škole. Určite je pre každého deviataka ľahšie nechať rozhodovanie o svojej budúcnosti na rodičov, či odložiť to na neskôr „až po gymnáziu“. Ale ty sa môžeš rozhodnúť už teraz!

Tu sú možno niektoré z indikátorov, ktoré ti napovedia viac. Ak si odpovieš „áno“ aspoň na jednu otázku tak skutočne môžeš začať vážne premýšľať o duálnom vzdelávaní.


Už počas základnej školy sa ti páči konkrétna práca alebo činnosť – rád pracuješ s grafikou, programuješ, počítaš, si zručný v skladaní rubíkovej kocky alebo ťa baví príprava jedla či nápojov. Vieš si predstaviť zlepšovať sa vo svojich zručnostiach a používať ich pri práci vo svojej profesii?


V škole ťa zaujímajú najmä technické predmety – matematika, fyzika, informatika, či chémia. Vieš si predstaviť, že to čo ťa baví na týchto hodinách by si použil následne v praxi?
Zapájaš sa do krúžkov alebo súťaží, ktoré sú zamerané na technické zručnosti? Viac ako štúdium ťa baví reálna činnosť, kde môžeš využiť svoje zručnosti?


Vieš presne, aké povolanie by si chcel robiť – kaderník, IT technik, čašník, účtovník, kuchár? Ak áno, tak potom už je to na tebe, či si dokážeš naplniť svoje sny!

Výhody duálneho vzdelávania

Prvý vlastný plat

Pri duálnom vzdelávaní dostávaš od prvého dňa aj mesačný plat. Učíš sa a zároveň zarábaš.

Postav sa na vlastné nohy

Duálne vzdelávanie dokáže ponúknuť istotu zamestnania hneď po škole. Šanca, že firma, kde si počas školy pracoval, ťa rovno zamestná, je veľmi vysoká.

Budeš mať pracovné skúsenosti

Skúsenosti, ktoré získaš, ti dajú výhodu pred tými, ktorí budú mať len teoretické znalosti. Zamestnávatelia hľadajú pracovníkov so skúsenosťou a ponúkajú im lepšie podmienky.

Uznanie

Duálne vzdelávanie vychádza z nemeckého modelu, ktorý je uznávaný v celej Európe. Tí, ktorí ho zvládnu, sú považovaní za cenných odborníkov vo svojej profesii.

Prax podporuje učenie

Učenie je zaujímavejšie, keď si človek môže naučené vyskúšať v praxi. A platí to aj naopak – práca baví viac, keď človek vidí výsledky.

Učenie na rôznych miestach zvyšuje motiváciu

Striedanie medzi školou a podnikom, v ktorom prebieha praktické vyučovanie, nenecháva priestor pre nudu. Naopak, prináša stále nové výzvy, ktoré ťa môžu viac motivovať.

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku aj v Európe

Po úspešnom ukončení kvalitného duálneho vzdelávania, kde zároveň získaš cennú prax, si budeš môcť vyberať medzi ponukami na Slovensku aj v zahraničí.

Možnosti ďalšieho vzdelávania

Duálne vzdelávanie môže byť začiatkom cesty k ďalšiemu prehlbovaniu odbornej kvalifikácie. Okrem pokročilých kvalifikačných kurzov máš stále otvorenú cestu aj na vysoké školy.